Τι κάνουμε για να σώσουμε ένα ζώο από φόλα και πώς το καταγγέλλουμε…